Planering

Den som är bäst förberedd brukar ha mest tur...

En stor del av arbetet med ett event består av planering och uppföljning. Ett lyckat evenemang är oftast väldigt välplanerat.

Vi tycker det är allra roligast att jobba när vi blir tidigt involverade i ett projekt. Då kan vi dels anpassa våra förslag på en mer projektpecifik nivå. Det innebär att kunden helt enkelt får en mer unik och personligt anpassad teknisk lösning.

Vi kan också hjälpa till att hitta den mest prisvärda lösningen på ett tekniskt problem om vi involveras i ett tidigt skede samt ge en första indikation på vad olika komponenter kostar vilket brukar uppskattas av den som är satt att hålla budgeten.

Förutom budget är ett annat viktigt instrument under planeringen kommunikation mellan alla inblandade parter där man säkerställer att inget hamnar mellan stolarna.

Vi tycker att det är så viktigt med bra kommunikation och att ingå i den så tidigt som möjligt att det inte kostar någonting att involvera oss i ett första idé- eller planeringsmöte där vi skissar på en handlingsplan för att nå målbilden.

När vi slutligen genomför evenemanget har vi förhoppningsvis ett långt och konstruktivt utbyte av körscheman, frågor, svar, offerter, 3D- visualiseringar tankar och idéer bakom oss och ett spännande evenemang att uppleva.