Installation

Mer ljus, tydligare ljud eller större bild?

Vi är inte bara bra på att flytta runt utrustning mellan olika platser och lokaler. Vi kan skruva fast teknik permanent också.

Vi är vana att arbeta i både helt nybyggda lokaler såväl som i historiskt känsliga byggnader som skyddas enligt kulturmiljölagen.

Vi studerar och uppdaterar ritningar samt tar fram modeller dels för att i förväg visualisera hur något kommer att se ut men också för att hitta den bästa platsen för att dölja den nya tekniken och finna smartaste vägen för kablar.

Vi vet vad som krävs för att förlägga en kabel snyggt eller hänga upp utrustning och få den att smälta in i miljön utan att skada byggnaden.

Vi kan efter kunds krav och önskemål i förväg ta fram en handlingsplan för installationen och lämna dokumentation på utfört arbete så att det längre fram är möjligt att följa vad som gjorts och hålla ritningar uppdaterade.

Vi kan grafiskt presentera beräkningar och andra underlag över energikonsumtion och förväntad livslängd vid en applikationsspecifik användarprofil av en produkt. Detta för att kunna beräkna återbetalningstider då man ersätter gammal energikrävande med ny energisnål teknik.